30.3.2019 - Testiranje UKW zvez in postavitev mobilnega repetitorja v občini Juršinci

Na predlog URSZR urad za operativo izpostava Ptuj smo 30. marca izvedli pregled in testiranje možnosti postavitve mobilnega repetitorja v občini Juršinci z namenom določiti pozicijo repetitorja v primeru večjih elementarnih in drugih nesreč in potrebe po podpori v komunikaciji preko UKW zvez in sistema Zare. Pregledali in testirali smo lokacijo pri stolpu na Gomili, ki se ni izkazala za najbolj primerno zaradi bližine odajnikov za telekomunikacije. Drug primeren kraj smo našli na Aleluji, nepodredno nad občinskim središčem, ki bo v primeru potreb po dodatnem repetitorju lokacija kamor ga bomo posatvili in uporabljali za komunikacijo v primeru potrebe.

Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt