Simboli gasilstva

Logotip GZ Slovenije

Gasilski znak

Gasilski znak predstavlja gasilska čelada s prekrižano baklo in sekirico. Predpisan je v 3. členu Statuta Gasilske zveze Slovenije in pomeni osnovo pri razvoju simbolov in oznak naše gasilske organizacije. Je sestavni del skoraj vseh oznak in simbolov, ki jih uporabljamo v gasilski organizaciji. Spada med starejše oznake, ki smo jih podedovali od naših prednikov.

Gasilski grb

Gasilski grb so razvili po osamosvojitvi Slovenije. Uporablja se ga na gasilskih prireditvah v skladu s pravili gasilske službe.

Grb na kapi

 Tudi ta znak je nastal po osamosvojitvi Slovenije. Znak je v obliki elipse. Obdan je z vencem lipovih listov in zapolnjen s trobojnico iz slovenske zastave, na sredini znaka za kapo pa je gasilski znak. Znak se uporablja izključno za gasilska pokrivala.

Znak pripadnosti

Znak pripadnosti je našitek, kateri se nosi na rokavu gasilske uniforme. Na znaku je navedeno ime prostovoljnega gasilskega društva ter ime in grb občine. pod znakom je polkrožno  navedeno ime gasilske zveze.

Gasilska zastava

Gasilska zastava je rdeče barve, v razmerju dolžina : širina = 2:1. V sredini zastave je gasilski grb, ki je postavljen pokončno na viseči zastavi. Gasilska zastava se lahko izobesi na gasilskih prireditvah in gasilskih objektih.

Tekmovalna zastava

Tekmovalna zastava je modre barve v razmerju dolžina : širina = 2:1. V sredini zastave je državna tekmovalna značka, ki je postavljena pokončno na viseči zastavi. Tekmovalna zastava se uporablja na gasilskih tekmovanjih. Poznamo člansko in mladinsko tekmovalno zastavo. Članska zastava ima na sredini člansko državno tekmovalno značko, mladinska pa mladinsko tekmovalno značko z veliko črko »M«.

Nalepka “GASILEC”

Ta nalepka je namenjena gasilcem in se namesti na vetrobranska stekla v vozilih.

Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt