Pridruži se nam

Bi pomagal ljudem v stiski?

Reševal življenja in premoženje ljudi?

Se izobraževal in izpopolnjeval svoje znanje na različnih področjih?

Spoznal nove prijatelje?

Potem si pravi za nas!

PRIDRUŽI SE NAM!

… in postani član Prostovoljnega gasilskega društva Grabšinski breg.


Kdo sploh je prostovoljni gasilec?

Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

Mladina

Mladina se v gasilskih organizacijah glede na starost deli na:

Gasilec pripravnik

Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 16. do 18. leta oziroma nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in priprave za prostovoljnega gasilca.

Pripravnik lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri delih, ki so v skladu s programom pripravništva in niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom.

Gasilec operativec

Gasilec operativec je pripadnik operativne gasilske enote prostovoljnega gasilskega društva, ki je star od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske) in prostovoljno opravlja operativne in preventivne naloge gasilstva ter je psihofizično, zdravstveno ter strokovno usposobljen za opravljanje teh nalog, določenih z zakonom.

Rezervni član

Rezervni član je prostovoljni gasilec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ali starosti ne more opravljati vseh nalog gasilske službe.

Rezervni član lahko prostovoljno občasno opravlja tudi določene naloge gasilske službe, glede na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost. Naloge določi gasilski vodja.

Veteran

Po dopolnjenem 63. letu starosti – član, oziroma 50. letu – članica postane veteran-ka na podlagi zakona o gasilstvu. Veteran lahko glede na njegovo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge na organizacijskem in preventivnem področju, na operativnem pa samo svetovalne in vzgojne.

V kolikor te je zgornja vsebina vsaj malo pritegnila, te vabimo, da se nam pridružiš! Sprejmi izziv in se pridruži deset tisočih prostovoljnih gasilcev v Sloveniji!

Izpolni PRISTOPNO IZJAVO in nam jo prinesi v gasilski dom  ali jo oddaj enemu izmed gasilcev PGD Grabšinski breg.

VESELI BOMO TVOJE UDELEŽBE V NAŠIH VRSTAH !

Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt