Požarni rajon

Operativno območje PGD GRABŠINSKI BREG- požarni rajon

Na seji štaba operative GZ občine Juršinci z dne 13.1.2013 smo na podlagi statističnih podatkov in obstoječega stanja, ki ne izkazuje enakosti obeh društev predlagali novo razdelitev požarnega rajona oz. operativnega območja, ki ga pokriva posamezno gasilsko društvo v GZ občine Juršinci. Novo razdelitev smo skupaj pregledali tudi na karti občine Juršinci.

PGD Grabšinski breg pokriva območje naselij Zagorci, Senčak, Sakušak, Bodkovci in deli območje vasi Rotman, Dragovič, Grlinci in Juršinci.

Meja poteka po cesti od mostu čez potok Brnca v vasi Grlinci in skrene iz glavne ceste 734 po vasi Grlinci navzgor v smeri vasi Dragovič čez vrh imenovan Aleluja proti osrednjemu kraju Juršinci kjer poteka čez krožni promet v smeri osrednjega vaškega trga. Pri gostišču Kaučič zavije desno proti vasi Rotman in poteka severno od vasi Rotman do glavne ceste Juršinci proti Polenšaku, kjer se na meji s sosednjo občino Dornava in krajem Polenšak zaključi.

Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt