Položajne oznake

Častna funkcija

Funkcijsko oznako častni poveljnik ali častni predsednik nosi član, ki je imenovan na pristojnem organu gasilskega društva, gasilske zveze ali gasilske zveze Slovenije.

 • Častni predsednik
  Častni predsednik
 • Častni poveljnik
  Častni poveljnik

Funkcija v društvu

 • Pionir, mladinec
  Pionir, mladinec
 • Desetar
  Desetar
 • Podpoveljnik ali vodja enot PGD
  Podpoveljnik ali vodja enot PGD
 • Poveljnik PGD
  Poveljnik PGD
 • Član gasilskega društva
  Član gasilskega društva
 • Član upravnega odbora PGD in drugih voljenih organov v PGD
  Član upravnega odbora PGD in drugih voljenih organov v PGD
 • Podpredsednik ali tajnik PGD
  Podpredsednik ali tajnik PGD
 • Predsednik PGD
  Predsednik PGD

Občinske funkcije

V primeru, da je neka občina v Sloveniji ustvarila skupno gasilsko zvezo z eno ali več občinami.

 • Poveljnik sektorja
  Poveljnik sektorja
 • Občinski podpoveljnik
  Občinski podpoveljnik
 • Občinski poveljnik
  Občinski poveljnik

Funkcija Gasilske zveze

 • Član poveljstva gasilske zveze
  Član poveljstva gasilske zveze
 • Podpoveljnik gasilske zveze
  Podpoveljnik gasilske zveze
 • Poveljnik gasilske zveze
  Poveljnik gasilske zveze
 • Član predsedstva gasilske zveze in drugih voljenih organov
  Član predsedstva gasilske zveze in drugih voljenih organov
 • Podpredsednik ali tajnik gasilske zveze
  Podpredsednik ali tajnik gasilske zveze
 • Predsednik gasilske zveze
  Predsednik gasilske zveze

Funkcije Gasilske zveze Slovenije

 • Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS
  Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS
 • Podpoveljnik gasilske zveze Slovenije
  Podpoveljnik gasilske zveze Slovenije
 • Poveljnik gasilske zveze Slovenije
  Poveljnik gasilske zveze Slovenije
 • Član predsedstva gasilske zveze Slovenije
  Član predsedstva gasilske zveze Slovenije
 • Podpredsednik gasilske zveze Slovenije
  Podpredsednik gasilske zveze Slovenije
 • Predsednik gasilske zveze Slovenije
  Predsednik gasilske zveze Slovenije

Naši podporniki

 • Sponzor1
 • Sponzor2
 • rthrt htr hrth rt