Funkcijsko označevanje na gasilskih intervencijah

Pojasnila

Označevanje strukture poveljevanja na intervenciji izhaja iz mednarodno uveljavljenega sistema vodenja: ZLATI–SREBRNI–BRONASTI krog. Iz izkušenj in priporočil glede načina označevanja je bilo izbrano označevanje s t.i. funkcijskimi telovniki, ki omogočajo enostavne menjave, hranjenje ter omogočajo dodatno nošenje potrebne opreme. Za potrebe označevanja posameznih ostalih pomembnih funkcij, ki jih predvideva sistem IPS, so bile izbrane druge barve. 

Ta standard se nanaša na funkcijsko označevanje gasilskih vodij na intervencijah. Tipizacija barvnega označevanja se sklicuje na uveljavljene smernice IPS-ja (Intervencijsko poveljniškega sistema) in Operativne taktične postopke (OTP). Sistem označevanja strukture poveljevanja na intervenciji je pomemben sestavni del »sistema vodenja intervencije«. Označevanje je v prvi vrsti namenjeno ustreznemu prepoznavanju sodelujočih tako v vertikalni (nadrejeni – podrejeni) kot tudi horizontalni liniji (sodelujoči istega ranga) ter prepoznavanju udeležencev drugih služb in organizacij, ki se istočasno pojavljajo na istem mestu. Vsak sistem označevanja mora biti enoten tako z organizacijskega kot tehničnega vidika, ne glede na to, da določene službe tvorijo tako pripadniki, ki svoje delo opravljajo poklicno ali pa prostovoljno, če želimo, da s tem dosežemo določen namen.

Standard je potrjen s strani poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Tukaj so prikazani telovniki, na koncu pa so datoteke za prenos – Tipizacije telovnikov


Tipizacija telovnikov

Tehnične smernice

Shematska priloga uporabe telovnikov

Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt