Najem dvorane

Za vsa zainteresirana društva in posameznike omogočamo najem dvorane v gasilskem domu Grabšinski breg. V dvorani lahko gostite do 120 ljudi, na voljo pa vam je skupno tudi 150 stolov.

Primerna je za družinska praznovanja, srečanja, predstavitve, prezentacije, izobraževanja, občne zbore in ostale dejavnosti prireditev.

Na voljo je urejena kuhinja s posodo in priborom ter projektor in platno.

Za najem dvorane nas lahko kontaktirate na grabsinski.breg@gmail.com ali na 031 242 762 (Tomaž-predsednik PGD).

CENIK

Dvorana

NAJEM CENA
Najem dvorane – polni najem na dan (občni zbori, srečanja, prireditve)
100 €
Najem dvorane – društva v občini Juršinci, najem na dan
75 €
Najem dvorane 3 ure (sestanki, predstavitve)
20 €

Graba

NAJEM CENA
Najem igrišče – polni najem na dan (pikniki, športna srečanja)
40 €
Najem igrišče – polni najem na dan (pikniki, športna srečanja), druga društva v občini Juršinci 40 €

Cenik je bil sprejet na 8/2017 seji upravnega odbora, dne 8.10.2017 in prične veljati z dnem 9.10.2017. 

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM DVORANE

1. Uvodno določilo

Dvorano je mogoče najeti za izobraževalne, predstavitvene, družabne in podobne dogodke. Najemnik je dolžan spoštovati navedeno omejitev števila udeležencev. Z najemom dvorane se uporabnik strinja z navedenimi določbami splošnih pogojev za najem dvorane.

2. Trajanje in obseg najema

Za čas najema se šteje čas, ko je bila dvorana dejansko dana v uporabo najemniku ter vse do odhoda zadnjega udeleženca oziroma uporabnika dvorane. Najemnik si prostor pripravi sam, najkasneje naslednji dan do 10. ure pa bo inventar, stole in mize, zložil v prevzeto stanje in opravil osnovno čiščenje. Pospraviti in odpeljati je potrebno tudi vse smeti.

3. Odgovornost za škodo

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki je v najetih prostorih oziroma površinah in tehničnih napravah v lasti PGD Grabšinski breg povzročil on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti oz. aktivnosti. Za vse poškodovane stvari v objektu v času najema je izključno odgovoren najemnik in jih je dolžan v celoti odpraviti oz. povrniti dejanske stroške nadomestila poškodovane stvari oz. opreme.

4. Plačilni pogoji

PGD Grabšinski breg po zaključku najema izda račun s takojšnjim plačilom v gotovini oz. izdanim računom s plačilnim rokom 8 dni. 

V primeru zamude plačila si najemodajalec pridržuje pravico, da najemniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt