Oznake činov

Pionirji, mladinci, pripravniki

 • Pionir
  Pionir
 • Mladinec
  Mladinec
 • Pripravnik
  Pripravnik

Stopnje operativnih činov

Do višjih in visokih častnikov, so čini za vse gasilce enaki, tako za organizacijsko raven društva, kot za operativni del društva. Čine gasilci pridobimo s temeljnim gasilskim usposabljanjem, v stopnje pa napredujemo glede na čas v prejšnjem činu, ali glede na opravljeno dodatno gasilsko usposabljanje (specializacija).

 • Gasilec
  Gasilec K tečaju za operativnega gasilca lahko pristopi kandidat, ki ima 16 let in ima čin pripravnika.
 • Gasilec I. stopnje
  Gasilec I. stopnje Najmanj 7 let v činu gasilec, oziroma najmanj 1 leto v činu gasilec in opravljen en tečaj za specialnost.
 • Gasilec II. stopnje
  Gasilec II. stopnje Najmanj 7 let v činu gasilec I. st., oziroma najmanj 3 leta v činu gasilec I. st. in opravljen en tečaj za specialnost.
 • Višji gasilec
  Višji gasilec Tečaj za višjega gasilca lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za tečaj za operativnega gasilca.
 • Višji gasilec I. stopnje
  Višji gasilec I. stopnje Najmanj 7 let v činu VG, oziroma najmanj 3 leta v činu VG in opravljen en tečaj za specialnosti, opravljen v času po temeljnem usposabljanju.
 • Višji gasilec II. stopnje
  Višji gasilec II. stopnje Najmanj 5 let v činu VG I.
 • Nižji gasilski častnik
  Nižji gasilski častnik Tečaj za nižjega gasilskega častnika lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za višjega gasilca in IV st. izobrazbe
 • Nižji gasilski častnik I. stopnje
  Nižji gasilski častnik I. stopnje Najmanj 7 let v činu NGČ, oziroma najmanj 3 leta v činu NGČ in opravljen en tečaj za specialnost, opravljen v času po temeljnem usposabljanju.
 • Nižji gasilski častnik II. stopnje
  Nižji gasilski častnik II. stopnje Najmanj 7 let v činu NGČ I., oziroma najmanj 2 leti v činu NGČ I. in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.
 • Gasilski častnik
  Gasilski častnik Tečaj za gasilskega častnika lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za nižjega gas. častnika in najmanj V. st splošne izobrazbe
 • Gasilski častnik I. stopnje
  Gasilski častnik I. stopnje Najmanj 7 let v činu GČ, oziroma najmanj 2 leti v činu GČ in tečaj za inštruktorja, oziroma najmanj 2 leti v činu GČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.
 • Gasilski častnik II. stopnje
  Gasilski častnik II. stopnje Najmanj 5 let v činu GČ I.

Višji in visoki gasilski častniki

Pri višjih in visokih gasilskih častnikih, pa se čini razdelijo na dve področji, ki delujeta v društvu, in sicer na operativno in organizacijsko. Čine za organizacijsko smer nosijo na svojih ramenih predsedniki, podpredsedniki, tajniki, . . . . Se pravi organizacijski kader društva. Čine za operativno funkcijo pa poveljniki, podpoveljniki, ter pomočniki poveljnikov, . . . . To so gasilci, ki izvajajo naloge, katere jim naložijo organizacijski častniki, ter naloge, katere dobijo preko sistema zaščite in reševanja (se pravi intervencije . . . ). Tako je sistem sestavljen v teoriji, v praksi pa marsikje organizacijski kader aktivno deluje tudi v operativi (hodi na intervencije), vendar ima v operativi glavno besedo poveljnik, podpoveljnik ali častnik z operativnim činom. Četudi je čin poveljnika nižji od čina predsednika mora predsednik spoštovati in delati po navodilih poveljnika (delovanje operative, intervencije).

 • Višji gasilski častnik organizacijske smeri
  Višji gasilski častnik organizacijske smeri Čin se ne podeljuje več
 • Višji gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje
  Višji gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje Najmanj 5 let v činu VGČ ORG
 • Višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje
  Višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje Najmanj 5 let v činu VGČ ORG I.stopnje
 • Visoki gasilski častnik organizacijske smeri
  Visoki gasilski častnik organizacijske smeri Čin se ne podeljuje več
 • Visoki gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje
  Visoki gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG
 • Visoki gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje
  Visoki gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG I. stopnje
 • Višji gasilski častnik
  Višji gasilski častnik Tečaj za višjega gasilskega častnika lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za gas. častnika in najmanj VII. st splošne izobrazbe.
 • Višji gasilski častnik I. stopnje
  Višji gasilski častnik I. stopnje Najmanj 5 let v činu VGČ, oziroma 3 leta v činu VGČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZ.
 • Višji gasilski častnik II. stopnje
  Višji gasilski častnik II. stopnje Najmanj 5 let v činu VGČ I.
 • Visoki gasilski častnik
  Visoki gasilski častnik Tečaj za visokega gasilskega častnika lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 8 let aktivnega staža od izpita za višjega gas. častnika in najmanj VI. st. splošne izobrazbe.
 • Visoki gasilski častnik I. stopnje
  Visoki gasilski častnik I. stopnje Najmanj 5 let v činu VKGČ, oziroma 3 leta v činu VKGČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZS.
 • Visoki gasilski častnik II. stopnje
  Visoki gasilski častnik II. stopnje Najmanj 5 let v činu VKGČ I., oziroma 3 leta v činu VKGČ I. in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika GZS.

Podrobnosti in dodatni pogoji so navedeni v pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Naši podporniki

 • Sponzor1
 • Sponzor2
 • rthrt htr hrth rt