Neurje in zemeljski plaz v Senčaku 

Neurje, ki je zajelo naše področje  je povzročilo na več koncih našega požarnega okoliša nanos zemlje iz kmetijskih površin na cestišča, sprožilo se je več manjših zemeljskih plazov in velika količina padavinske vode je povzročila poplave vodotoka Krka preko magistralne ceste Ptuj- Gornja Radgona. Preko centra 112 smo bili poklicani na pomoč pri odstranjevanju posledic ter zavarovanju in pokrivanju zemeljskih plazov ter čiščenju cest na našem požarnem rajonu.

Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt